TouMilou Music logo

Balkanika | Turkish

Because of copyright restrictions applying to some of Balkanika’s content, access is for members only. Membership is awarded by invitation, to those who can make a significant contribution to the collection.

Individual scores

 1. Abdurrahman halayı
 2. Acem kürdi peşrevi
 3. Acem kürdi saz semâisi
 4. Açıldı ezhârı bahar
 5. Acıpayam zeybeği
 6. Adalı zeybeği
 7. Adana çiftetellisi
 8. Ada sahillerinde bekliyorum
 9. A fadimem hadi senlen kaçalım
 10. Ağır bar
 11. Ağlasam her lahza
 12. Ah eden kimdir bu saatkuytuda
 13. Ah, künc-i gamda
 14. Ah, saba ki dest ura
 15. Ah şu dağlar, sular çağlar
 16. Aksadeler giyer boylu boyunca
 17. Akşamın vakti geçti
 18. Akşam oldu yine de bastı kareler
 19. Alişimin kaşları kara
 20. Al sâzınısen
 21. Aman avcı (1)
 22. Aman avcı (2)
 23. Aman avcı (3)
 24. Ankara zeybeği
 25. Anlat bana gül goncası gördünmü dikensiz
 26. Arapzlı zeybeği
 27. Aras üste
 28. Artık gelecek sanma sakın geçti o günler
 29. Aşıka bağdat sorulmaz
 30. Atabar
 31. Atladı çıkdı eşiği
 32. Atma kirpiğin okunu
 33. Avlu deliğinden boyun gösterir
 34. Avreş
 35. Avşar zeybeği
 36. Avşar zeybeği çeşitlemesi
 37. Ay bulutta bulutta
 38. Ay doğdu batmadı mı
 39. Aynı çatı altında
 40. Ayrıldı gönül şimdi yine
 41. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
 42. Azeri oyun havası
 43. Azimenin bahçesinde kuyu var
 44. Bağ Gŏlgelenir
 45. Bahçeye bar diyemem
 46. Bahçeye indimki gülleri derem
 47. Balıkesır bengisi
 48. Balıkesır zeybeği
 49. Bana kara diyen dilber
 50. Bar havası
 51. Be bahçevan ben bahçemi bellerin
 52. Bel bağımın tokası
 53. Beligrad kal’ası zemlin ovası
 54. Ben çaya indim
 55. Ben çiftiğe indim gitdim annem duymadan
 56. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
 57. Benim gönlüm bir kelebek
 58. Benim sevdi değım
 59. Benim ŷarim pencereden bakıyor
 60. Ben kalender meşrebiyim güzel çirkin aramam
 61. Ben köylüyüm
 62. Bergama bengısı
 63. Besmeleynen çıktım yola
 64. Beyati âyin-i (Ücüncü selâm)
 65. Bildis oyun havası
 66. Bilirsen mi sen nenniye
 67. Biliyorsun bir zamanlar
 68. Bin cân ile sevdim seni
 69. Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili
 70. Birgün o güzel
 71. Bir ateş ver
 72. Bir ince fidansın, eğilirsin, bükülürsün
 73. Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerınden
 74. Bir pür cefa
 75. Bir taş attım çaya düstü
 76. Bir taş attım darabaya
 77. Bir taş attım kamışa
 78. Bir verd-i ra’nâ, etdim temâşâ
 79. Bir yeşil gözlü kız gördüm
 80. Biz hepimiz üç kardaş
 81. Böyledir yâr böyledir
 82. Bu akşam gün batarken gel
 83. Bu dere yonca at kolların boylu boyunca
 84. Bugün ayın ondördü kız saçını kim ördü
 85. Bulut gelir sehet ile
 86. Bu kış hanım İstanbul’a taşında (1)
 87. Bu kış hanım İstanbul’a taşında (2)
 88. Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir
 89. Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir (2)
 90. Bülbül taşta ne gezer balam
 91. Buna er meydanı derler bunda söz olmaz
 92. Bünyan halayı
 93. Büyüleyen gözlerinle
 94. Çadır kurdum düzlere
 95. Çadırmın üstüne
 96. Çamlıca yolunda
 97. Çanakkele zeybeği
 98. Canandan uzak kaldı gönül
 99. Çandır tüfek oyun havası
 100. Çaya indim çay susuz
 101. Çeçen kızı
 102. Çek efendim hançerini, ko işlesin yâreler
 103. Çek küreği güzelim
 104. Ceyran
 105. Çiçekdağı oyun havası
 106. Çiçek halayı
 107. Çıkabilsem
 108. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar
 109. Çıkayım gideyim urumeline
 110. Çırpınıpta
 111. Çırpınırdı Karadeniz
 112. Çitten söktüm çangalı
 113. Çorum halayı
 114. Çorum halayı (Ağırlama)
 115. Dagarcik Bolümü (1)
 116. Dagarcik Bolümü (2)
 117. Dağ başında tüter duman
 118. Dağlar dağlar
 119. Dağlar dağlar viran dağlar
 120. Dağlar dayanmaz
 121. Dane dane benleri var yüzünde
 122. Darıldınmı cicim bana
 123. Deli deli deli
 124. Dello bar
 125. Denizlerin kumuyum
 126. Derdi danışdımsa
 127. Dere geliyor
 128. Derenin kenarına sereceğim kilimi
 129. Deve gelir inişten
 130. Develer katar katar
 131. Dilkeşhâveran seyir (1)
 132. Dilkeşhâveran seyir (2)
 133. Dil-keşîde saz semâisi
 134. Dillala
 135. Dinlendi başim dün gece bir parça dizinde
 136. Diyarbakır halay havası
 137. Dodurgalı pehlivan havası
 138. Doğru söyle severmisin
 139. Dumanlı dağlar
 140. Dunyaya geldim gülmek için
 141. Edirne Karşılaması a Rumeli
 142. Elâ kaşların
 143. Ellik
 144. Elveda artık sana
 145. Emirgânın gülleri
 146. Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
 147. Erişti nevbahar eyyamı
 148. Eskişehir zeybeği
 149. Estergon kalesi bre dilber aman subaşı durak
 150. Evelerinin önü handır
 151. Evlerinin önü iğde dalları
 152. Ey büt-i nev eda
 153. Ey çeşm-i ahu mehlika
 154. Ey that-ı hezar
 155. Fatmalı
 156. Fatoş
 157. Ferahfeza peşrevi
 158. Ferahfeza son peşrev
 159. Feraidir gızın adı Feraidir
 160. Fidayda (Hüdayda)
 161. Fikrimin ince gülü
 162. Fincanı taşdan oyarlar
 163. Fındıklı bizim yolumuz
 164. Fırın üstünde fırın
 165. Firkatin nâriyle yandım
 166. Gaba ardıcın salınması
 167. Gakgili havası
 168. Gam gasavet keder
 169. Gara goyun
 170. Gayda
 171. Gazi Antep çiftellisi
 172. Geçtı bahâr hazan erdi bu yerde
 173. Geçtı hayâl ıçınde bunca yil
 174. Gel ey saba
 175. Gelin alay havası
 176. Gelin alma havası
 177. Gelzeri
 178. Gemilerde talim var
 179. Genel çiftetelli
 180. Geyve zeybeği
 181. Gideceğim gurbeteldir gide
 182. Gidem dedim aman yârenler
 183. Giderken bize uğra
 184. Gine ak yokuşu duman bürüdü
 185. Goca kapının güllabı ağır
 186. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele
 187. Gönlüm sevdi
 188. Gönül sana tapalı
 189. Gönül verdim
 190. Göynük zeybeği
 191. Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin
 192. Gül ağacı, gül ağacı
 193. Gülizâr seyir (1)
 194. Gülizâr seyir (2)
 195. Gül kuruttum
 196. Gülle hem bezm-i
 197. Gülnihal
 198. Gündoğdu zeybeği
 199. Güneş solup gidince perde perde inince
 200. Gün gelir gidersen çok şey istemem
 201. Güzel gel beri beri
 202. Hacı sarıklı molla
 203. Hafik
 204. Halay (1)
 205. Halay (2)
 206. Halay (3)
 207. Halay havası (1)
 208. Halay havası (2)
 209. Halil oğlan
 210. Hana vardım han değil
 211. Harmandalı zeybeği
 212. Hasap havası
 213. Hâtırımdan çıkmaz asla
 214. Havada bulut yok bu ne dumandır
 215. Havada kar sesi var
 216. Hayâl-i yâre
 217. Haydindi Bursalı
 218. Hayriyeye mendil verdim almadı
 219. Hekimoğlu derler benim aslıma
 220. Hekkari
 221. Heybeli
 222. Hicazkâr saz semâi (1)
 223. Hicazkâr saz semâi (2)
 224. Hicâz peşrevi
 225. Hiç bitmeyecek bir gecenin
 226. Horon
 227. Horozum
 228. Hoş gelişler ola
 229. Hüseynîaşîrân seyir (1)
 230. Hüseynîaşîrân seyir (1)
 231. Hüseyni Ilahi
 232. Hüseynî seyir (1)
 233. Hüseynî seyir (2)
 234. İftirâkındır sebep
 235. Iğdır barı
 236. İhtiyatlar silâh çatmış ah yolun üstüne
 237. İki gözüm sensiz lütfette söyle
 238. İki karpuz
 239. İki parmak zeybeği
 240. Inceden ince
 241. İndim yarin bahçesine
 242. Issız gecede ben yine
 243. İstanbuldan üç mum aldım yakmağa
 244. İzmir zeybek
 245. Kaçıncı fasl-ı bahâr bu solar gider emelim
 246. Kadın oyun havası
 247. Kadın zeybek havası
 248. Kahve Yemenden gelir
 249. Kalbimde açılmış
 250. Kalenin burcumuyam
 251. Kanımda kıvılcım canımda ateş
 252. Karabağ
 253. Karaçalı çiftellisi
 254. Kara deniz uşağı belindedir kuşağı
 255. Kara duta yaslandım
 256. Karahisar oyun havası
 257. Karanfil oylum oylum (1)
 258. Karanfil oylum oylum (2)
 259. Karşıda Türk evleri
 260. Karşılama (1)
 261. Karşılama (2)
 262. Karşılama (3)
 263. Karşılama (4)
 264. Karşılama (5)
 265. Karsın onü
 266. Karşıyakaya geçelim
 267. Kars oyun havası
 268. Kars yerli bari
 269. Kazova halayı
 270. Keklik dağlarda çağılar
 271. Kemençemin telleri
 272. Kerimoğlu
 273. Kerimoğlu zeybeği
 274. Kervan
 275. Kesinti zeybeği
 276. Kevenk yolu
 277. Kim görmüşdür güzellerin sefasın
 278. Kırka zeybeği
 279. Kırmızı gül
 280. Kıyılı halayı
 281. Kocaarap zeybeği
 282. Koçeri bar havası
 283. Konya divan ayağı
 284. Konyalı (1)
 285. Konyalı (2)
 286. Konyalı (2)
 287. Konya peşrevi
 288. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye
 289. Köprünün altı diken
 290. Köroğlu pehlivan havası
 291. Kosalma
 292. Köşküm var deryaya karsı
 293. Köy düz halayı
 294. Köy halayı
 295. Kozak zeybeği
 296. Kürdilihicazkâr saz semâisi
 297. Kürdî peşrevi
 298. Kutuda karabiber
 299. Leb-i renginine bir gül konsun
 300. Lorke
 301. Maçin dağı aman da maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri
 302. Maçkanın yolu
 303. Mahur saz semâisi
 304. Mandra havası
 305. Maral gezen dağ üste
 306. Maro halayı
 307. Mavi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım
 308. Mayadağdan kalkan kazlar (1)
 309. Mayadağdan kalkan kazlar (2)
 310. Mayıs ayı gelende
 311. Memal
 312. Memeli zeybeği
 313. Menekse kokulu yarim
 314. Menevşesi tutam tutam
 315. Mengi
 316. Mevlevihane peşrevi
 317. More
 318. Muğla zeybeği
 319. Muhayyerkürdi saz semâisi
 320. Muhayyer seyir (1)
 321. Muhayyer seyir (2)
 322. Müstear seyir
 323. Naz barı
 324. Nazlı nazlı sekip gider
 325. Ne çikar bahtimizda ayrılik varsa yarın
 326. Necip halayı
 327. Neden beni yan bakışla süzersin
 328. Nedendir bu dilizarın
 329. Ne olursun güzelim
 330. Nihavend ilahi
 331. Odasına girdim fincan elinde
 332. O mâh-ı evc-i nahvet
 333. Omal
 334. Omuz halayı
 335. Ördeksiz göllerde avın avlama
 336. Ortacada evimiz
 337. Osman ağa halayı
 338. Osman Paşa
 339. Öte yakaya
 340. Oy Trabzon
 341. Paçalı
 342. Pamukçu bengi zeybeği
 343. Pencereden bakıver
 344. Pencereden kar geliyor
 345. Penceresi yola karşı
 346. Pınar baştan bulanır
 347. Pınarın başında su verdin içtim
 348. Rıçenitsa
 349. Ruhumda bahar açtı onun bülbülü sedin
 350. Rumeli Karşılaması
 351. Rûyinden at nikabı
 352. Saba güvende zeybeği
 353. Sabah sabah ben zülfümü tararım
 354. Sağma
 355. Sahilde o hoş buselari
 356. Sakiya camında, nedir bu esrar
 357. Sallanı sallanı gelir geçersin
 358. Sallasana mendili
 359. Sandal
 360. Sandalım geliyor varda (1)
 361. Sandalım geliyor varda (2)
 362. Sarı gülüm
 363. Sarı seyran barı
 364. Sarı zeybek (1)
 365. Sarı zeybek (2)
 366. Sarma
 367. Sarma oyun havası
 368. Sasa horonu
 369. Saz havası
 370. Şehnaz peşrevi
 371. Sen bu yaylaları yavrum yaylayamazsun
 372. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin
 373. Seni sevdim seveli
 374. Sen şarkı söylediğin zaman
 375. Sepasdia Bar (1)
 376. Sepasdia Bar (2)
 377. Setiremin düğmeleri
 378. Sevgisiz yaşayaman
 379. Seviyorum işte
 380. Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım
 381. Şimşir pınarı geçdinmi
 382. Sinsin halayı
 383. Sokak başı meyhane
 384. Söke oyun havası
 385. Şol cennetin ırmakları
 386. Solsan da sarasan yine gül penbe dehensin
 387. Somalı zeybeği
 388. Söyle naz mı bu kaş çatış
 389. Söyleyin Güneşe
 390. Şu dağları delmeli
 391. Su içemem testiden
 392. Su İzmir’in dağlarında
 393. Sultaniyegah methal
 394. Sultaniyegah peşrevi
 395. Suluk başında
 396. Suya iner tevşanlar
 397. Şu yalta da tag yükledim gemin dolmadı
 398. Tâl’atın devri kamerde (1)
 399. Tâl’atın devri kamerde (2)
 400. Tamara
 401. Tamzara
 402. Taş başı zeybeği
 403. Taşköprü zeybeği
 404. Tavas zeybeği
 405. Tefenni zeybeği
 406. Teke zotlaması
 407. Telgirafın tellerine kuslar mı konar
 408. Temirağa
 409. Tırnana
 410. Toplu kaytarma
 411. Trakya karşılaması
 412. Trakya karşılaması
 413. Tülbent oyun havası
 414. Tuna (Bulgaristan) çiftetellisi
 415. Tuna havası
 416. Üc ayak (1)
 417. Üç ayak (2)
 418. Üç ayak (3)
 419. Üç yıl beni sevdanın ipek saçları sardı
 420. Urfa divan ayağı
 421. Urfaya paşa geldi
 422. Üsküdara giderken aldıda bir yağmur
 423. Uykudan uyanmış
 424. Uzun selvi ne uzarsın
 425. Vardım hindeline kumaş getirdim
 426. Vücûd ikliminin sultanısın sen
 427. Vur davulcu
 428. Yağcilar zeybeği
 429. Yağmur yağar taş üstüne
 430. Yakına gel yakına
 431. Yalı kenarında zülfün tararım
 432. Yangın olur biz yangına gideriz
 433. Yanıyormu yeşil köşkün lâmbaşı
 434. Yanlama halayı
 435. Yar aman cihan da var mıdır acep böyle
 436. Yar senden kalınca ayrı
 437. Yar yar aman
 438. Yaşamak var şarkılardar
 439. Yayladan gelirem
 440. Yayla karşılaması
 441. Yaylanın soğuk suyu
 442. Yaz günleri en tatlı hayaller
 443. Yeremenimde hara var
 444. Yine de şahlanıyor aman kol başının yandımda kır atı
 445. Yozgat halayı
 446. Yüce dağ başında kar
 447. Yüksek minare
 448. Yüksek tepelere ev kurmasınlar
 449. Yürü güzel yürü
 450. Yürük te yaylasın da aman yaylayamadım
 451. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış
 452. Zeybeği
 453. Zeybek (1)
 454. Zeybek (2)
 455. Zeybek oyun havası
 456. Zeytuniler giyer boylu boyunca
Istanbul

Score book

TTKM notenvoorbeelden

Swets, W., 2021. Traditionele Turkse Kunstmuziek – Notenvoorbeelden (excerpt). TouMilou Music. 37 pp.

 1. Uşşak Şarkı ‘Dağlar dayanmaz enînine’
 2. Kürdîli Hicazkâr Şarkı ‘İftirâkındır sebep’
 3. Bûselik Şarkı ‘Bir pür cefâ’
 4. Evc Şarkı ‘Kalbimde açılmış’
 5. Ferah-Nâk Şarkı ‘Künc-i gamda’
 6. Bûselik Şarkı ‘Geçti bahâr’
 7. Kürdî Peşrev
 8. Hicâzkâr Saz Semâî
 9. Sabâ Kâr-ı Nâtık ‘Tamamlattı Sabâ’
 10. Isfahân Saz Semâî
 11. Acem Beste ‘Sabâ ki dest ura’
 12. Hüseynî Ağır Semâî ‘Tal’atın devr-i kamerde’
 13. Bestenigâr Nakış Beste ‘Ey taht-ı hezâr’
 14. Nişâburek Nakış Yürük Semâî ‘Gel ey sabâ’
 15. Tâhir-Bûselik Şarkı ‘Gülle hem bezm-i’
 16. Nihâvend İlâhî ‘Hasbihâl ettim’
 17. Sabâ-Zemzeme Şarkı ‘Hayâl-i yâre değme’
 18. Hüzzam Şarkı ‘Gönül verdim’
 19. Sabâ Saz Semâî

Seyirler

Seyirler Bingöl
Seyirler Gurmeric

Bingöl, E., Seyirler (Unpublished collection). 63 pp.

 1. Acem Seyir
 2. Acemaşîrân Seyir
 3. Acemkürdî Seyir
 4. Arazbâr Seyir
 5. Aşkefzâ Seyir
 6. Bestenigâr Seyir
 7. Beyâtî Seyir
 8. Beyâtî-Arabân Seyir
 9. Bûselik Seyir (1)
 10. Bûselîk Seyir (2)
 11. Çargâh Seyir
 12. Dilkeşhâveran Seyir
 13. Dügâh Seyir
 14. Evcârâ Seyir
 15. Eviç Seyir
 16. Ferahfezâ Seyir
 17. Ferahnâk Seyir
 18. Gerdâniye Seyir
 19. Gülizâr Seyir
 20. Hicaz Seyir
 21. Hicaz-Zirgüle Seyir
 22. Hicazkâr Seyir (1)
 23. Hicazkâr Seyir (2)
 24. Hisar Seyir
 25. Hümâyûn Seyir
 26. Hüseynî Seyir
 27. Hüseynîaşîrân Seyir
 28. Hüzzam Seyir
 29. Irak Seyir
 30. Isfahân Seyir
 31. Karcığar Seyir
 32. Kürdî Seyir
 33. Kürdîlihicazkâr Seyir (1)
 34. Kürdîlihicazkâr Seyir (2)
 35. Mâhur Seyir
 36. Muhayyer Seyir
 37. Muhayyerkürdî Seyir
 38. Müstear Seyir
 39. Nev’eser Seyir
 40. Nihâvent Seyir (1)
 41. Nihâvent Seyir (2)
 42. Nikrîz Seyir
 43. Nişâburek Seyir (1)
 44. Nişâburek Seyir (2)
 45. Rast Seyir
 46. Ruhnüvaz Seyir
 47. Sabâ Seyir
 48. Şedaraban Seyir
 49. Segâh Seyir
 50. Şehnâz Seyir
 51. Şehnâzbûselik Seyir
 52. Şevk’efzâ Seyir
 53. Şevkutarab Seyir
 54. Sultânîyegâh Seyir
 55. Sûzidil Seyir
 56. Sûzidilârâ Seyir
 57. Sûzinâk Seyir
 58. Sûzinâk (Zirgüleli) Seyir
 59. Tâhir Seyir
 60. Uşşak Seyir
 61. Uzzâl Seyir
 62. Yegâh Seyir
 63. Zâvil Seyir

Gürmeriç, Ş., Seyirler (Unpublished collection). 72 pp

 1. Acem Seyir
 2. Acemaşîrân Seyir
 3. Acemkürdî Seyir
 4. Arazbâr Seyir
 5. Beste-Isfahân Seyir
 6. Bestenigâr Seyir
 7. Beyâtî Seyir
 8. Beyâtî-Arabân Seyir
 9. Bûselik Seyir
 10. Bûselikaşîrân Seyir
 11. Büzürk Seyir
 12. Canfezâ Seyir
 13. Dilkeşhâveran Seyir
 14. Dügâh Seyir
 15. Evcârâ Seyir
 16. Eviç Seyir
 17. Ferahfezâ Seyir
 18. Ferahnâk Seyir
 19. Gerdâniye Seyir
 20. Gülizâr Seyir
 21. Hicaz Seyir
 22. Hicaz-Zirgüle Seyir
 23. Hicazaşîrân Seyir
 24. Hicazkâr Seyir
 25. Hisar Seyir
 26. Hisarbûselik Seyir
 27. Hümâyûn Seyir
 28. Hüseynî Seyir
 29. Hüseynîaşîrân Seyir
 30. Hüzzam Seyir
 31. Irak Seyir
 32. Isfahân Seyir
 33. Karcığar Seyir
 34. Kürdî Seyir
 35. Kürdîlihicazkâr Seyir (1)
 36. Kürdîlihicazkâr Seyir (2)
 37. Mâhur Seyir
 38. Muhayyer Seyir
 39. Müstear Seyir
 40. Nevâ Seyir
 41. Nev’eser Seyir
 42. Nihâvent Seyir
 43. Nihâvend-i Kebîr Seyir
 44. Nikrîz Seyir
 45. Nişâbur Seyir
 46. Nişâburek Seyir
 47. Nühüft Seyir
 48. Pençgâh Seyir
 49. Pençgâh-ı Zâid Seyir
 50. Pesendîde Seyir
 51. Rahatülervah Seyir
 52. Rast Seyir
 53. Sabâ Seyir
 54. Sabâaşîrân Seyir
 55. Sazkâr Seyir
 56. Şedaraban Seyir
 57. Segâh Seyir
 58. Segâh-Maye Seyir
 59. Şehnâz Seyir
 60. Şevk’efzâ Seyir
 61. Şevkutarab Seyir
 62. Sultânîyegâh Seyir
 63. Sûzidil Seyir
 64. Sûzidilârâ Seyir
 65. Sûzinâk Seyir
 66. Sûzinâk (Zirgüleli) Seyir
 67. Tâhir Seyir
 68. Tarz-ı Nevîn Seyir
 69. Uşşak Seyir
 70. Uzzâl Seyir
 71. Yegâh Seyir
 72. Zâvil Seyir

Contact us