TouMilou Music logo

Balkanika | Bulgarian

Because of copyright restrictions applying to some of Balkanika’s content, access is for members only. Membership is awarded by invitation, to those who can make a significant contribution to the collection.

 1. A bre, Goce
 2. A bre, Koljo
 3. Ah, kaži, Marijke
 4. Ah, mari Petro
 5. Aj, da idem, Jano
 6. Aj, da idem, Jano
 7. Ajde poduhnaha
 8. Ajde podunaja
 9. Ajtoska răčenica
 10. Aksano, mlada nevesto
 11. Aleni zvezdi
 12. Bǎlgarijo moja
 13. Baro havası
 14. Bavno horo
 15. Belomorska răčenica
 16. Bisero kerko
 17. Bre Ivane lud gidio
 18. Bre ne mi hodi iz nevrokopsko
 19. Bulgaarse dans in 2/4
 20. Cǎfti, ružo
 21. Četvorno horo
 22. Četvorno šopsko horo (Razvrăštanata)
 23. Cone milo čedo
 24. Čukanoto
 25. Čukurovski bučimiš
 26. Da bjah studena voda
 27. Dajčovo horo (1)
 28. Dajčovo horo (2)
 29. Dajčovo horo (3)
 30. Dajčovo horo (4)
 31. Dajčovo horo (5)
 32. Dali znaeš, mila majko
 33. Delijska răčenica
 34. Deli na Vajda dumaše
 35. Denjovo horo
 36. Denju me ljubi, mamo
 37. Devojko, devojko mome
 38. Devojče belo, cǎrveno
 39. Devojčica cvete brala
 40. Devojko, devojko
 41. Devojko, mori, hubava
 42. Dilber, mori Jovano
 43. Dimitrija, mili sine
 44. Djulgerska răčenica
 45. Djulgersko horo
 46. Dobrudžanska sborenka
 47. Dojdi, majko, izprati me
 48. Dremka mi se dreme
 49. Drevna zemja
 50. Duhni mi, duhni tih vetrec
 51. Dvaždi, triždi
 52. Ej muri Ružke
 53. Elenino horo (1)
 54. Elenino horo (2)
 55. Elenino horo (3)
 56. Fido, Fido cǎrnooka
 57. Gana momče ljubila
 58. Gankino horo (1)
 59. Gankino horo (2)
 60. Gankino horo (3)
 61. Gankino horo (4)
 62. Gankino horo (5)
 63. Gankino horo (6)
 64. Gankino horo Sofijsko
 65. Glasǎt na Pirin
 66. Glaviniško horo (1)
 67. Glaviniško horo (2)
 68. Gocevata četa
 69. Gornodikansko (šopsko) horo
 70. Goro le, goro zelena
 71. Grănčar si grănčite prodava
 72. Grănčarsko horo (1)
 73. Grănčarsko horo (2)
 74. Grănčarsko horo (3)
 75. Grănčarsko horo (4)
 76. Grănčarsko horo (5)
 77. Grănčarsko horo (6)
 78. Graovsko horo
 79. Gujne, Gujniče
 80. Haramijsko horo (tabulatuur Macedonische tambura)
 81. Haramijsko horo (accoordenpartij)
 82. Haramijsko horo
 83. Horo grančice
 84. Horo ispaniči
 85. Horo šira
 86. Hubavoto Stojne
 87. I az boh edna na majka
 88. Igra na Dvamina
 89. Ihtimanska kopanica
 90. Ivane, mili sine
 91. Izlezla e bela Rada
 92. Izljazla e Jane
 93. Iztărsi kalci
 94. Ja izlez stara male
 95. Jambolska răčenica
 96. Jane le, Jagne le
 97. Janica pǎtja sbǎrkala
 98. Jano hubavice
 99. Jareško horo
 100. Ja ti postiljam
 101. Jop, trop
 102. Jove malaj mome
 103. Jovino horo
 104. Kǎde si trǎgnalo sino
 105. Kalajdžisko horo (tabulatuur Macedonische tambura)
 106. Kalajdžisko horo
 107. Kamišica
 108. Karanfilo mome
 109. Karlovsko horo
 110. Katerino mome
 111. Kaži, Vaske
 112. Kičice, bujna lobodo
 113. Kjuček
 114. Kjuček – Tanc iz Varnensko
 115. Kjustendilska răčenica
 116. Kjustendilska răčenica
 117. Kjustendilska răčenica
 118. Kjustendilsko horo
 119. Koj ke ti nosi beloto kepe
 120. Koledno horo
 121. Konče imam
 122. Kopanica (1)
 123. Kopanica (2)
 124. Kopanica (3)
 125. Kortensko na Pojas
 126. Krǎšno se horo zavilo
 127. Krivo horo (1)
 128. Krivo horo (2)
 129. Krivo horo (3)
 130. Krivo Pazardžiško horo
 131. Krivo smeseno horo
 132. Kulsko horo
 133. Libeto mi dojde
 134. Liljano mome
 135. Listi, goro, razgǎrni si
 136. Litnali za dva sivi sokola
 137. Ljavata
 138. Ludogorska răčenica
 139. Ludo Kopano
 140. Mădro horo
 141. Majka Stojana budeše
 142. Manuš se s gora proštava
 143. Mari gǎlǎbo
 144. Mari mome
 145. Mari mome cǎrnojoka
 146. Mari mome gjavolice
 147. Mari momičence
 148. Mari momičence Maninko
 149. Măška răčenica
 150. Mečkarsko horo
 151. Minah gora, mamo
 152. Mitro le mitro
 153. Mojto libe v Pirin planina
 154. More aresah, si
 155. More sokol pie
 156. Mori, ajda ajda
 157. Mori, ež se ženi (1)
 158. Mori, ež se ženi (2)
 159. Mori Zlata se e bolna poboljala
 160. Na pazar da oda
 161. Na Pojas
 162. Narodno horo (1)
 163. Narodno horo (2)
 164. Narodno horo (3)
 165. Narodno horo (4)
 166. Na ti, mome, dzivri
 167. Nedo le, arna devojko
 168. Ne oidi žemo
 169. Ne pribiraj mila mamo, strojnici
 170. Neveno – sevdeno
 171. Nikolino mome
 172. Novakovsko horo
 173. Novozagorsko na Pojas
 174. Nožove
 175. Odam, odam stara le male
 176. Od umot se podizgubiv
 177. Ogin gori v planineto
 178. Ogreala mesečinka
 179. Oj, Jane, Jane
 180. Oj, Jano
 181. Oj, Jovane
 182. Oj, prošeta se momčeto
 183. Oj, proviknal se zelen zdravec
 184. Oj Sevde, Sevde
 185. Oj, sitna mi rosa rosi
 186. Oj Zeleniko
 187. Oral djado
 188. Ot dolu ide edno nevestence
 189. Ot kak sej, mila moja majno ljo
 190. Oženi me, mamo
 191. Padna mǎgla, dilber
 192. Pajduško horo (1)
 193. Pajduško horo (2)
 194. Pajduško horo (3)
 195. Pajduško horo (4)
 196. Pajduško horo (5)
 197. Pajduško horo (6)
 198. Pajduško horo (7)
 199. Pajduško horo Četvorka
 200. Parapunovata
 201. Perniško horo
 202. Pesen za Goce i Dame
 203. Pesen za Ivan Kozarev
 204. Pesen za Parapunov
 205. Petlite pejat
 206. Petrunino horo
 207. Petruno pile šareno
 208. Petruno pile šareno (2)
 209. Pirine
 210. Pirinska komsomolska
 211. Pismo ti e došlo (1)
 212. Pismo ti e došlo (2)
 213. Pitat me mamo, v selo momite
 214. Plevensko dajčovo horo
 215. Plovdivska kopanica
 216. Plovdivsko horo
 217. Podigni si milo libe dulačeto
 218. Pogledni me, Jane
 219. Pogreši moma Pavlina
 220. Pomorijsko horo
 221. Poskakuša
 222. Povdigni si, milo libe, beloto kǎrpe
 223. Pravo horo
 224. Pravo horo
 225. Pravo Rodopsko horo (1)
 226. Pravo rodopsko horo (2)
 227. Pravo Trakijsko horo
 228. Proletna pesen
 229. Puška pukna
 230. Puško le, puško martino
 231. Răčenica (1)
 232. Răčenica (2)
 233. Răčenica (3)
 234. Răčenica (4)
 235. Răčenica (5)
 236. Răčenica (6)
 237. Răčenica po dvoika
 238. Radostna pesen
 239. Răkata (Dobrudžansko horo)
 240. Rusi kosi
 241. Rusi kosi imam
 242. Sǎbrali se trijset bekjara
 243. Sadi moma
 244. Samokovsko horo
 245. Sborinka (1)
 246. Sborinka (2)
 247. Sedenčica
 248. Sedi Donka
 249. Sednalo mi Džore
 250. Seštaj se, Cveto mori
 251. Šetnal se Jane
 252. Sevdalino, malka mome
 253. Sevdana
 254. Sevdelino – detelino
 255. Sevdeno mome
 256. Šibilevo horo
 257. Siromah Stojan hajdutin
 258. Skarali se snaha i zǎlva
 259. Slǎnce mi e zastanalo
 260. Sleznal mi Delčev
 261. Snošti Dejan dojde
 262. Sofia suite
 263. Sofijsko šopsko horo
 264. Starinsko horo
 265. Stiga odiš, Jane mori
 266. Stojne mlada
 267. Što ma ja sǎrce trognalo
 268. Stori me, prestori me
 269. Što si naljutena, Marčo (1)
 270. Što si naljutena, Marčo (2)
 271. Svadbarska răčenica
 272. Svištovsko horo
 273. Svornato
 274. Tǎmen se oblak zadade
 275. Tǎmna mi mǎgla
 276. Tărnovsko horo
 277. Ti beše snošti na voda, Sirme
 278. Tino mori
 279. Trăgnala e moma Ruma
 280. Trăgnal mi Jane Sandanski (1)
 281. Trăgnal mi Jane Sandanski (2)
 282. Trǎgna moma za voda
 283. Trakijska rǎčenica (1)
 284. Trakijska rǎčenica (2)
 285. Trakijsko horo
 286. Tresenica.pdf
 287. Tri godini, libe
 288. Trita păti (Trakijsko horo)
 289. Trojanovo zlatna žătva h?ne
 290. Tronkata (tabulatuur Macedonische tambura)
 291. Tronkata
 292. Tropanka
 293. Troplivo horo
 294. U naše selo
 295. Varnenski predsvatben tanc
 296. Vǎrni se ludo
 297. Vasilke, mlada nevesto
 298. Vetre le, vetre
 299. Vila, razvila gora zelena
 300. Vleznala Rajka v gradina
 301. V Pirina dor dva snega
 302. Zaburil beh da se ženja
 303. Zaeško horo
 304. Zagorska răčenica
 305. Zakukala kukuvica
 306. Zamrǎknalo mi momiče
 307. Zapali se, Mace, planinata
 308. Zapali, Tinke, borina
 309. Zapretni, Velo mome
 310. Ženska narăčenica
 311. Žeravnenska răčenica
 312. Zetjovska răčenica
 313. Zlato le, zlatna jabǎlko
 314. Zvǎnče drǎnka
 315. Zvǎnče drǎnka, Jane
Sofia

Contact us